środa, 11 stycznia 2012

PROSTY SZYJOGRZEJ - opis/ SIMPLE NECKWARMER - pattern

Po pierwsze bardzo dziękuję wszystkim za miłe słowa. Jesteście kochane!
Uniosłam się - zapewne niepotrzebnie, ale na tym etapie mojego życia nawet najmniejszy kamyczek potrafi wywołać lawinę.
Żadna ze mnie dizajnerka i nie mam aspiracji by nią zostać, jednakże postanowiłam, że od czasu do czasu będę robić opisy do swoich dziergadełek, choćby po to, aby było mi łatwiej ponownie po nie sięgnąć. A jeśli przy okazji się komuś przydadzą, to będzie mi bardzo miło.

Wymęczyłam zatem opis Prostego Szyjogrzeja - po polsku i po angielsku dla Susan z ravelry.


PROSTY SZYJOGRZEJ - wersja polska :)Drops Nepal 1103 – około 0.9 motka; Drops Nepal 4311 – około 0.4 motka; Drops Nepal 4399 – około 0.1 motka.
Druty na żyłce US 6  - 4 mm lub skarpetkowe jeśli ktoś woli robić na takich – proszę zwrócić uwagę, że dziergam dosyć luźno i większość osób będzie potrzebowało drutów innego rozmiaru aby osiągnąć taką samą jak ja próbkę.
marker


Rozmiar: na 4 lata

Próbka: 21 o. na 10 cm ściegiem gładkim prawym.

Skróty:
p = oczko prawe
l = oczko lewe
m1 = dodać 1 oczko
p tbl = oczko prawe przekręcone
l tbl = oczko lew przekręcone
B – bąbelek: o p przekręcone przerabiamy z przodu z tyłu i jeszcze raz z przodu aby otrzymać 3 oczka z jednego; odwracamy robótkę i nowopowstałe 3 oczka przerabiamy na lewo; odwracamy robótkę i nowopowstałe 3 oczka przerabiamy na prawo; odwracamy robótkę i nowopowstałe 3 oczka przerabiamy na lewo; odwracamy robótkę i nowopowstałe 3 oczka przerabiamy 3 razem na prawo.
m = marker
PS = prawa strona robótki
LS = lewa strona robótki


Przy pomocy drutów US 6  - 4 mm na żyłce i Drops Nepal nr 4399 luźno nabierz 61 oczka. Zamień na Drops Nepal nr 4311 i przerabiaj w następujący sposób:

Rz 1 (RS): p3, * p1 tbl, l2 – powtórzyć od * do ostatnich 4 o., p1 tbl, p3;
Rz 2 (LS): p3, *l1 tbl, p2 – powtórzyć od * do ostatnich 4 o., l1 tbl, p3;
Rz 3 i 4: powtórzyć rz 1 i 2 jeszcze raz;
Rz 5 (PS): p3, p1 tbl, p do ostatnich 4 o., p1 tbl, p3;
Rz 6 (LS): p3, *l1 tbl; p17 – powtórzyć od * jeszcze dwa razy, l1 tbl, p3;
Rz 7 (PS): p3, *p1 tbl, l17 – powtórzyć od * jeszcze dwa razy, p1 tbl, p3;
Rz 8 (LS): p3, *l1 tbl; p17 - powtórzyć od * jeszcze dwa razy, l1 tbl, p3;
Rz 9 (PS): p3, *p1 tbl, l17 – powtórzyć od * jeszcze dwa razy, p1 tbl, p3;
Rz 10 (LS): p3, *l1 tbl; p17 - powtórzyć od * jeszcze dwa razy, l1 tbl, p3;
Rz 12 (PS): p3, *l1 tbl; p8, B, p8 - powtórzyć od * jeszcze dwa razy, l1 tbl, p3;
Rz 12 (LS): p3, *l1 tbl; p8, l1 tbl, p8 - powtórzyć od * jeszcze dwa razy, l1 tbl, p3;
Rz 13 (PS): p3, *p1 tbl; l8, p1 tbl, l8 - powtórzyć od * jeszcze dwa razy, p1 tbl, p3;
Rz 14 (LS): p3, *l1 tbl; p8, l1 tbl, p8 - powtórzyć od * jeszcze dwa razy, l1 tbl, p3;
Rz 15 (PS): p3, *p1 tbl; l5, B, l2, p1 tbl, l2, B, l5 - powtórzyć od * jeszcze dwa razy, p1 tbl, p3;
Rz 16 (LS): p3, *l1 tbl; p5, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2, lp1 tbl, kp5 - powtórzyć od * jeszcze dwa razy, l1 tbl, p3;
Rz 17 (PS): p3, *p1 tbl; l5, p1 tbl, l2, p1 tbl, l2, p1 tbl, l5 - powtórzyć od * jeszcze dwa razy, p1 tbl, p3;
Rz 18 (LS): p3, *lp1 tbl; p5, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2, l1 tbl, p5 - powtórzyć od * jeszcze dwa razy, l1 tbl, p3;
Rz 19 (PS): p3, *p1 tbl; l2, B, l2, p1 tbl, l2, p1 tbl, l2, p1 tbl, l2, B, l2 - powtórzyć od * jeszcze dwa razy, p1 tbl, p3;
Rz 18 (LS): p3, *l1 tbl; p2, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2 - powtórzyć od * jeszcze dwa razy, l1 tbl, p3;
Rz 21 (PS): p3, *p1 tbl; l2, p1 tbl, l2, p1 tbl, l2, p1 tbl, l2, p1 tbl, l2, p1 tbl, l2 - powtórzyć od * jeszcze dwa razy, p1 tbl, p3;
Rz 22 (LS): p3, *l1 tbl; p2, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2 - powtórzyć od * jeszcze dwa razy, l1 tbl, p3;
Rz 23 (PS): p3, *p1 tbl; l2, p1 tbl, l2, p1 tbl, l2, p1 tbl, l2, p1 tbl, l2, p1 tbl, l2 - powtórzyć od * jeszcze dwa razy, p1 tbl, p3;
Rz 24 (LS): p3, *l1 tbl; p2, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2, l1 tbl, p2 - powtórzyć od * jeszcze dwa razy, l1 tbl, p3;
Rz 25 (PS): p3,* l1, p2 – powtarzać od * do ostatniego oczka – połączyć tak by dziergać w okrążeniach poprzez przerobienie razem na lewo ostatniego oczka z rz 25 i pierwszego oczka z kolejnego rzędu = 1 oczko zamknięte -= 60 oczek na drutach.

Od tego miejsca robimy dokoła w okrążeniach.

Rz 26 - 40:* p2, l1 – powtarzać od * do końca, m;
Rz 41: *p1, m1, p1, l1 – powtarzać od * do końca, m;
Rz 42: *p3, l1 – powtarzać od * do końca, m;
Rz 43: *p1, m1, p1, m1, p1, l1 -– powtarzać od * do końca, m;
Rz 44 – 48: *p5, l1 – powtarzać od * do końca, m;

Zamienić włóczkę na Drops Nepal 4311 I przerabiać 5 rzędów p5, l1.
Luźno zakończyć.

I to by było na tyle :)

Wzór nie był przez nikogo testowany, więc jeśli znajdziecie jakiekolwiek błędy, bardzo proszę o kontakt. Dziękuję. :)


2012 © Hanna Maciejewska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


SIMPLE NECKWARMER - English Version


Drops Nepal 1103 – about 0.9 skein; Drops Nepal 4311 – about 0.4 skein; Drops Nepal 4399 – about 0.1 skein.
US 6  - 4 mm circular needles (80 cm length) or set of double pointed needles if you prefer – please note that I knit loosely so you may need different sized needles to obtain the gauge.
stitch markerSize: 4T

Gauge: 21 sts per 4 inches in stockinette stitch

Abbreviations:
k = knit
p = purl
m1 = make 1st
k tbl = knit through the back loop
p tbl -= purl through the back loop
MB – make bobble: knit in the front, back and front of the same st; turn the work and purl those 3sts; turn the work again and knit those 3 sts; turn the work again and purl 3sts; turn the work again and decrease those 3 sts back to one.
sm = slip marker

With US 6  - 4 mm circular needles using Drops Nepal nr 4399 loosely co 61 sts. Change to Drops Nepal nr 4311 and work ribbing as follows:

Row 1(RS): k3, * k1 tbl, p2 – repeat from * to last 4 sts, k1 tbl, k3;
Row 2(WS): k3, *p1 tbl, k2 – repeat from * to last 4 sts p1 tbl, k3;
Rows 3 and 4: repeat rows 1 and 2 one more time;
Row 5(RS): k3, k1 tbl, k to last 4 sts, k1 tbl, k3;
Row 6 (WS): k3, *p1 tbl; k17 - repeat from * twice more, p1 tbl, k3;
Row 7 (RS): k3, *k1 tbl, p17 – repeat from * twice more, k1 tbl, k3;
Row 8 (WS): k3, *p1 tbl; k17 - repeat from * twice more, p1 tbl, k3;
Row 9 (RS): k3, *k1 tbl, p17 – repeat from * twice more, k1 tbl, k3;
Row 10 (WS): k3, *p1 tbl; k17 - repeat from * twice more, p1 tbl, k3;
Row 12 (RS): k3, *p1 tbl; k8, MB, k8 - repeat from * twice more, p1 tbl, k3;
Row 12 (WS): k3, *p1 tbl; k8, p1 tbl, k8 - repeat from * twice more, p1 tbl, k3;
Row 13 (RS): k3, *k1 tbl; p8, k1 tbl, p8 - repeat from * twice more, k1 tbl, k3;
Row 14 (WS): k3, *p1 tbl; k8, p1 tbl, k8 - repeat from * twice more, p1 tbl, k3;
Row 15 (RS): k3, *k1 tbl; p5, MB, p2, k1 tbl, p2, MB, p5 - repeat from * twice more, k1 tbl, k3;
Row 16 (WS): k3, *p1 tbl; k5, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k5 - repeat from * twice more, p1 tbl, k3;
Row 17 (RS): k3, *k1 tbl; p5, k1 tbl, p2, k1 tbl, p2, k1 tbl, p5 - repeat from * twice more, k1 tbl, k3;
Row 18 (WS): k3, *p1 tbl; k5, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k5 - repeat from * twice more, p1 tbl, k3;
Row 19 (RS): k3, *k1 tbl; p2, MB, p2, k1 tbl, p2, k1 tbl, p2, k1 tbl, p2, MB, p2 - repeat from * twice more, k1 tbl, k3;
Row 18 (WS): k3, *p1 tbl; k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2 - repeat from * twice more, p1 tbl, k3;
Row 21 (RS): k3, *k1 tbl; p2, k1 tbl, p2, k1 tbl, p2, k1 tbl, p2, k1 tbl, p2, k1 tbl, p2 - repeat from * twice more, k1 tbl, k3;
Row 22 (WS): k3, *p1 tbl; k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2 - repeat from * twice more, p1 tbl, k3;
Row 23 (RS): k3, *k1 tbl; p2, k1 tbl, p2, k1 tbl, p2, k1 tbl, p2, k1 tbl, p2, k1 tbl, p2 - repeat from * twice more, k1 tbl, k3;
Row 24 (WS): k3, *p1 tbl; k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2, p1 tbl, k2 - repeat from * twice more, p1 tbl, k3;
Row 25 (RS): k3,* p1, k2 – repeat from * to last st, - join in round by purling together last sts of the row 25th with first sts of the next row, pm = 1sts dec = 60 sts on the needles;
From now on you are going to work in round.

Rounds 26 - 40:* k2, p1 – repeat from *to the end, sm;
Round 41: *k1, m1, k1, p1 – repeat from *to the end, sm;
Round 42: *k3, p1 – repeat from *to the end, sm;
Round 43: *k1, m1, k1, m1, k1, p1 -– repeat from *to the end, sm;
Rounds 44 – 48: *k5, p1 – repeat from *to the end, sm;

Change to Drops Nepal 4311 and work 5 rounds of  k5, p1.
Bind off loosely.

Enjoy :)

Please note that pattern hasn’t been tested by anyone, so please let me know if you find any mistakes. Thank you :)

2012 © Hanna Maciejewska

4 komentarze:

nawanna pisze...

Cieszę się, że tu trafiłam. Piękne prace. Pozdrawiam, Anna:)

april79 pisze...

dziękuję dziękuję dziękuję, takie opisy są dla mnie idealne, styczeń mam zajęty ale w lutym zrobię taki szyjogrzej i pokażę Ci co z Twojego wzoru powstało:)

Anonimowy pisze...

bardzo pięknie dziękuję pani za trud i za czas jaki pani poświęciła nam drutującym i podzieliła się swoją wiedzą przy opisie '' prosty szyjogrzej '' Ewa P.

Anonimowy pisze...

Z całego serca dziękuję za opis szyjogrzeja. Ogromnie się cieszę, że też będę mogła go zrobić.
Miłego wieczoru i wielu nowych
pomysłów.

Maria